ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่เลยทางเข้าเกาะตูมถึงโรงเรียนหนองกระทุ่ม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/12/2561 08:30
20/12/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
กอบศักดิ์ ไชยวารี
ลำดับดาวน์โหลด