ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(สี่แยกบางสาม-หน้าวัดใหม่พิบูลย์ผล) ม.1,3,4,5,6 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย,เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาชำรุด
28/05/2563 08:30
28/05/2563 16:30
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด