ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่เฮิร์นลินรีสอร์ท ถึง วัดคีรีเขต ตำบลบ้านปง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่เฮิร์นลินรีสอร์ท ถึง วัดคีรีเขต ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ อุทยานล้านนารีสอร์ท, บ้านปลายดอย, บ้านห้วยส้มป่อย, บ้านทุ่งโป่ง, โครงการหลวงห้วยเสี้ยว, ศูนย์อบรมไทยพาณิชย์ และ รร.วัดคีรีเขต
12/05/2565 09:00
12/05/2565 16:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านปง12-05-65