ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่งสถานที่รับซื้อผลไม้ ป่าติีด เจ๊เมย์ ม.6 ต.เขาบายศรีถึงบ้านยางระดหง,บ้านถ้ำชากเวช,เทศบาลตำบลเขาบายศรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
06/06/2562 09:00
06/06/2562 15:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ