ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากนิคม2 ถึง โรงรีดสังกะสี ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด
14/02/2562 08:30
14/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-911214 , 045-644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์