ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ.ร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง
11/01/2565 09:00
12/01/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด