ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-นาทวี ,บ้านชุมพอ,บ้านแหลมเคียน
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 17.00น.
บริเวณ
- ถนนสงขลา-นาทวี (ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ กลุ่มออมทรัพย์ บ้านชุมพอ ถึง ปากซอย2 บ้านแหลมเคียน
- ซอย 1, 3, 5, 9, 11 บ้านชุมพอ
- ซอย 3, 4 แหลมเคียน
- ซอยสามครึ่ง แหลมเคียน
- ปากซอย 2 แหลมเคียน
- และซอยย่อย (ที่ไม่มีชื่อซอย)
07/10/2564 08:30
07/10/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ