ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันผักฮี้
รื้อถอนและปักเสาแรงสูง ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
16/06/2564 08:30
16/06/2564 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด