ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหนองปึ๋ง ซอย3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เนื่องด้วยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหนองปึ๋ง ซอย3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
13/05/2565 09:00
13/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด