ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ร้านจำหน่ายรถยนต์ข้างศูนย์การค้า Makro ถึง สถานีจำหน่ายน้ำมัน ปตท. ข้าง รพ.เอกชัย แนวถนนเอกชัย-บางบอน(ขาออก กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (พาดสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่)
28/06/2563 08:00
28/06/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด