ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ท้าย บ.เหล่าทอง ถึง Diss ชั่วคราว บ.หนองพันทา

1.) ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 08.00 - 09.00น. และ 16.00 - 17.00 น. ประกอบด้วย บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล,บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง
2.) ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนม่วง,บ.นาเหว่อ-หนองนาดี
05/11/2562 08:00
05/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด