ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีจ่ายไฟศรีสัชนาลัย บ.ดอยไก่เขี่ย ม.7 ต.ป่างิ้ว
มีความต้องการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าสถานีจ่ายไฟ อ.ศรีสัชนาลัย บ.ดอยไก่เขี่ย ม.7 ต.ป่างิ้ว
24/05/2564 08:00
24/05/2564 16:00
กฟจ.สุโขทัย
096-0974468
ประวิทย์ ยินดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ