ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกเกาะทราย ซอย6 - ถนนเลียบแม่น้ำสายก่อนถึงห้าแยกตลาดพลอย
พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ
06/08/2564 09:00
06/08/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด