ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านจะบวก ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถึง บ้านหินลาด ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง
29/01/2563 08:30
29/01/2563 12:00
กฟอ.นางรอง
044624160,044631100
พิสิษฐ์ เพชรวรสิริ