ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองผักบุ้ง ม.9 ต.แก่งเสี้ยน
สับเปลี่ยนสายแรงสูง ระยะทาง 500 ม.
26/10/2561 09:00
26/10/2561 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด