ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ดองกำเม็ด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV
19/03/2563 09:00
19/03/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ