ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
1. บ้านกาวีละ ม.5 ต.แม่สาว บริเวณวัดกาวีละ (TR 23-011129)
2. บ้านสันป่าข่า ม.9 ต.แม่สาว บริเวณโรงเรียนบ้านสันป่าข่า (TR 35-007411)
3. บ้านสันธาตุ ม.6 ต.แม่สาว บริเวณสวนส้มนิวศิริชัย 2 (TR 36-009363)
4. บ้านหนองบัวงาม ม.3 ต.แม่นาวาง บริเวณหนองขี้นกยาง (TR 43-005284)
5. บ้านคายใน ม.2 ต. แม่นาวาง บริเวณวัดธัมมิกาวาส (TR 54-018106)
6. บ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง บริเวณซ.จอเจริญ 2 (TR 41-003711)
7. บ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง บริเวณซอยบ้านคายใน3,4,5,6 (TR 35-015975)
19/04/2565 08:00
19/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 19/04/2565