ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแขม และ บ้านโนนวัด ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการสับเปลี่ยนสายลีดแรงสูงลงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านหนองแขม และ บ้านโนนวัด ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่าย กระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง

01/09/2563 09:00
01/09/2563 12:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก