ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ / ต.โพนยาง ต.โพนดวน ต.บุสูง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา พาดสาย
28/10/2563 08:30
28/10/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด