ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านโคกข้าวเหนียว
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ SF6 แทนใบมีด SKW 04S-10
20/06/2562 09:00
10/06/2562 16:30
กฟจ.สระแก้ว
0910133590
เดวิท อาจวิชัย