ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อู่จอดรถนครชัยแอร์ ถึง สามแยกบัวชุม (ฝั่งซ้าย) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ปฏิบัติงาน เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเดิมให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ บริเวณบ้านคลองเขว้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***
12/10/2562 08:30
12/10/2562 15:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง