ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญ(ท่าจีน) ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้ง สวิตท์ตัดตอน 22 kV
15/05/2565 08:00
15/05/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด