ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 ต. ทุ่งกระพังโหม อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วัน เสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา09.00น. ถึงเวลา 15.00 น. ปฏิบัติงานเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
28/03/2563 09:00
28/03/2563 15:00
กฟอ.กำแพงแสน
034-353210,034353211
ศรัณย์ วรรณคะนึง
ลำดับดาวน์โหลด