ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยสุระนารายณ์ 27 ถึงซอยสุระนารายณ์ 49
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการพาดสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว บริเวณหน้ากาแฟหน้าวัดถึงนิยมชัยคอนกรีต ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยสุระนารายณ์ 27 ถึงซอยสุระนารายณ์ 49 รวมถึงกิจการของท่านด้วย ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดดังนี้
1. เวลา 08.30 – 12.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณซอยสุระนารายณ์ 27, กลุ่มค่ายมวย พ.นอบน้อม, กลุ่มหมู่3 ตำบลลำนารายณ์, บ้านจัดสรรข้างตองแตง, บ้านอ่างนิคม, บ้านลานทอง, กลุ่มหมู่บ้านครู, ซอยสุระนารายณ์ 29, กลุ่มตรงข้ามปั้มเชลล์, กลุ่มหมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์, ซอยสุระนารายณ์ 47, ซอยสุระนารายณ์ 49
2. เวลา 13.00 – 15.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณซอยร้านลาบบ้านสวน, ซอยสถานีรถไฟ, สำนักงานประกันสังคม, ซอยสุระนารายณ์ 39, ซอยสุระนารายณ์ 41, กลุ่มหมู่บ้านกำนันเซีย, ทรงวิทย์คอนกรีต

ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
02/05/2563 08:00
02/05/2563 15:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ