ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยพหลโยธิน 62 โดยมีพื้นที่ไฟดับได้แก่ ถนนเมนภายในซอยพหลโยธิน 62 ตั้งแต่แยกที่ 9 ถึง แยก 14, ภายในซอยชื่นสินธ์ 14, 15, 16, 17 บางส่วน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด 250 KVA PEA 33-003916 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยพหลโยธิน 62 โดยมีพื้นที่ไฟดับได้แก่ ถนนเมนภายในซอยพหลโยธิน 62 ตั้งแต่แยกที่ 9 ถึง แยก 14, ภายในซอยชื่นสินธ์ 14, 15, 16, 17 บางส่วน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึง เวลา 16.30 น.
22/08/2562 09:00
22/08/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด