ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ใหม่ ต.เวียง อ.เทิง
ดับไฟย้ายเสาไฟฟ้า บ.ใหม่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 09.00-10.30 น.
12/08/2565 09:00
12/08/2565 11:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด