ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดงตาหวาน (คุ้มภูหินด่าง) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น
แผนดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.ดงตาหวาน
02/02/2562 09:00
02/02/2562 16:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด