ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าแค ม.4
นายสมชาย ตนุยาอภินันท์ พชง.7 ผกส.พท.เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานขยายเขตฯแรงต่ำ นายบุญให้ เพชรย้อย ม.4 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง(แก้ไขมาตรฐานแผนกหม้อแปลง)
14/02/2561 09:00
14/02/2561 10:00
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว