ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเซกาใต้ อ.เซกา
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากแนวเขตบ้านผู้ใช้ไฟ
12/01/2562 09:00
12/01/2562 11:00
กฟอ.เซกา
0818796639
สอน เบาะพรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุญาติดับไฟ