ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านภูเขาแก้ว,บ้านเชียงเคี่ยน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
09/07/2564 09:00
09/07/2564 17:00
กฟอ.ป่าแดด
053-186373,087-2046525
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด