ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนทอง รร.โนนทองประชาสรรค์บ.บะยาวเหนือ บ.บะยาวใต้ (ไฟดับ 08.30-17.00 น.) บ.ห้วยลึก โรงน้ำแข็งกิมซุนไอซ์(ดับไฟ 2ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 ช่วง2 16.30-17.30 น.)
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูจากสาย เปลือย120 ต.มม.เป็นสายเคเบิลอากาศหุ้มฉนวน ขนาด 185 ต.มม.
07/02/2562 08:30
07/02/2562 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด