ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขเทศบาลอำเภอสุวรรณภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสุวรรณภูมิ ขอดับไฟปฏิบัติงานเพื่อย้ายแนวเสาแรงต่ำบริเวณข้างโรงสีข้าวสมหมายเพื่อให้เทศบาลทำร่องระบายน้ำ
11/09/2561 09:00
11/08/2561 16:00
กฟอ.สุวรรณภูมิ
043-581457
ประสิทธิ์ โนนคำเฮือง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปฏิบัติงาน