ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ถึง บ้านหนองบ่อ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี พาดสายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มอีกหนึ่งวงจร ตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ถึง บ้านหนองบ่อ รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร
01/12/2562 08:00
01/12/2562 17:00
กฟต.ทุ่งคอก
0884573119
ปรัชญา สว่างศรี