ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่หลัง อ.ส.
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสายฟ้าไฟฟ้าแรงสูง และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านใหม่หลัง อ.ส. อุ่ช่างตี๋ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
16/07/2564 09:00
16/07/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน