ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
1.ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 ม.จำนวน 11 ต้น
2.รื้อถอนเสา 12.00 ม.จำนวน 11 ต้น
3.รื้อถอนหม้แปลงขนาด 250 KVA จำนวน 1 เครื่อง
27/07/2565 09:00
27/07/2565 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด