ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบ้านปากดง ถึง สี่แยกเขื่อนห้วยหลวง (ทิศใต้) ถนน อุดร-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและ บริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
08/08/2562 09:00
08/08/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด