ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกระพี้ บ้านหนองแวง
ทำการปรับปรุงระบบจำน่ายแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย และติดตั้งดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ บริเวณ บ้านกระพี้ , บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
18/01/2565 09:00
18/01/2565 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0821226456
อิสรพงศ์ เวียงสมุทร