ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเชิงเขา ต.สะแกกรัง อ.เมือง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
17/05/2562 09:00
17/05/2562 11:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด