ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านธนดี
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณ ซอยครัวทองแดง ธนดี ถึง ก่อนถึงร้านใต้พร้าว และ หมู่บ้านธนดี
18/09/2564 09:00
18/09/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1