ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตลาด อ.รัตนบุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้า เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์
โดยจะปฏิบัติงาน ตั้งแต่บริเวณ บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกบ้านแก ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี จึงส่งผลให้ หน่วยงาน ห้างร้าน และชุมชนของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในเสาร์วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลาช่วงเวลา 08.30-17.00 น. (เป็นเวลาโดยประมาณ) หากท่านมีความประสงค์จะใช้เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าสาขาอำเภอรัตนบุรี ทราบด้วย เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อนึ่ง ทั้งนี้หากการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนกำหนดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ระบบโดยทันที และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูงอันเนื่อง มาจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้

11/07/2563 08:30
11/07/2563 17:00
กฟจ.สุรินทร์
0848238611
ถวัลย์ บรรลือทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกแจ้งดับไฟ