ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองพลับ | วัดหนองยายอ่วม หนองพลับ
กฟต.หนองพลับ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ วัดหนองยายอ่วม หนองพลับ
06/09/2562 08:30
06/09/2562 16:30
กฟต.หนองพลับ
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด