ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แนวคลองหลังวัดศรีวนาราม ต.บางกระเจ้า [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ติดตั้งหม้อแปลง และย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ
30/05/2563 08:00
30/05/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด