ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง พีอีเอ 54-10208 ขนาด 160 และหม้อแปลง พีอีเอ 56-002490 ขนาด 160 โดยปลด DF หม้อแปลง ปลด hotline clamp หม้อแปลง เพื่อติดตั้งชุดป้องกันสัตว์ TR-202 พร้อมเปลี่ยนสายลีดหม้อแปลง และตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณซอยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง เวลา 16.00 น.
17/09/2562 09:00
17/09/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด