ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคันคลองชลประทานเล็ก ถ โพธาราม ต ช้างเผือก
ดับไฟปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ในซอยคันคลองชลประทานเล็ก ถ โพธาราม ต ช้างเผือก
26/05/2565 09:00
26/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี