ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยหนองปลาไหล 33-007223
ตัดจ่ายหม้อแปลง/พาดสายแรงต่ำ
16/09/2563 09:00
16/09/2563 16:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด