ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่โรงเรียนวัดหมูดุดถึงวัดแหลมเสด็จ,หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนและถึงเดอะเพียร์-รีสอร์ท
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงูง
26/12/2561 10:30
26/12/2561 13:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508,039417216
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ