ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกเข้าบ้านลุงปุง ตำบลท่าตูม
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในไลน์บ้านลุงปุง
08/06/2562 09:00
08/06/2562 16:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสื่อแจ้งดับไฟ