ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท ภัทรอาชา จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร
เปลี่ยนสายไฟฟ้านิวทรัลเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
09/02/2562 09:00
09/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ