ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 18 ,20 ห้างบิ๊กซี หมู่บ้านออมทรัพย์วิลเลจ บ้านชาติเจริญ หมู่บ้านเพิ่มพูลทรัพย์ บ้านธงไชยวิลเลจ หมู่่บ้านซิตี้ปาร์ค1 ห้างแม็คโคร บ้านพรประไฟ
ดับไฟประคองเสาสายส่ง ระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี งานวางแนวท่อระบายน้้ำถนนสุวรรณศร กรมทางหลวง ตั้งแต่ สี่แยกสระแก้ว ถึง หน้าห้างบิ๊กซีสระแก้ว
08/02/2561 08:00
08/02/2561 18:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1งานดับไฟหน้าบิ๊กซี