ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดีสชั่วคราว บ้านลายเหนือ ถึง CKA01S-13 บ้านโนนภูทอง
ปักเสาแซมไลน์ ขนาด 12.20 ม. จำนวน 20 ต้น พร้อมตัดต้นไม้ตร่อมไลน์
06/06/2562 09:00
07/06/2562 16:00
กฟจ.เลย
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด